SERWIS

Z racji, że sortowniki optyczne są bardzo zaawansowanymi urządzeniami, kluczowym elementem w całkowitym czasie ich eksploatacji jest oczywiście serwis. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala na wyeliminowanie większości problemów zdalnie, natomiast w przypadku gdy zdalne serwisowanie nie jest wystarczające zawsze możemy przyjechać na miejsce. 

Czas oczekiwania na serwis jest bardzo krótki i większości przypadków nie mijają 24 godziny w nagłych przypadkach jak jesteśmy na miejscu.

Duży zasób wiedzy sprawia, że nasze działanie nie jest ograniczone tylko do terytorium naszego kraju albowiem serwisowaliśmy urządzenia również za granicą. W kraju natomiast serwisujemy również urządzenia sprzedane przez innych dostawców, niestety których niekompetentność nie pozwala im na prawidłowe ustawienie czy też nawet na samo prawidłowe uruchomienie